Het Fryske Flinter Fonds

De energie coöperatie Fryske Flinter zet zich samen met dorpsbelang Oosterbierum / Klooster-Lidlum in voor een leefbare- en (sociaal) duurzame toekomt van onze dorpen en haar inwoners. Daarvoor hebben zij een fonds in het leven geroepen het Fryske Flinter Fonds. Dit fonds zal tweemaal per jaar projecten in Oosterbierum en Klooster-Lidlum ondersteunen.