Verantwoording

Het bestuur van het Fryske Flinter Fonds bestaat uit de volgende bestuursleden:

Johannes Wolbers voorzitter
Rixt de Jong secretaris
Kees de Boer penningmeester
Renske Mons lid
Gerrit Jukema lid
Belonings beleid

Bestuursleden ontvangen geen geldelijke vergoeding. Gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2018:

Het bestuur is op 25 oktober 2018 in vergadering bij een geweest. Er is in 2018 geen aanvraag tot steun van het fonds geweest.

Toekenningen 2018: 0 euro (zie Staat van baten en lasten Fryske Flinter Fonds 2018)

Beleidsplan:

Beleidsplan Fryske Flinter Fonds 2019 – 2023 – versie 1.0

Bankrelatie:

NL83 TRIO 0338 7003 31

RSIN / Fiscaal nummer:

857855475

Kamer van Koophandel nummer:

69386099