Fryske Flinter Fonds

Het Fryske Flinter Fonds heeft zich tot doel gesteld het geven van financiële steun aan:

  • projecten die de leefbaarheid en/of het welzijn van het dorp Oosterbierum en/of Klooster-Lidlum bevorderen;
  • voor- en/of medefinanciering van projecten welke door dorpsbelang worden geïnitieerd.

Donaties

Aanvragen voor het fonds kunt u per mail (aanvraag@fryskeflinterfonds.nl) indienen. De eerst volgende ronde sluit op 31 maart 2022.

Het Fryske Flinter Fonds

De energie coöperatie Fryske Flinter zet zich samen met dorpsbelang Oosterbierum / Klooster-Lidlum in voor een leefbare- en (sociaal) duurzame toekomt van onze dorpen en haar inwoners. Daarvoor hebben zij een fonds in het leven geroepen het Fryske Flinter Fonds. Dit fonds zal tweemaal per jaar projecten in Oosterbierum en Klooster-Lidlum ondersteunen.

Blog

Contact

Mocht u vragen hebben of een aanvraag willen doen mail ons.