Fryske Flinter Fonds deelt uit

Op basisschool de Flambou liggen 150 zonnepanelen. Via de lokale energie coöperatie Fryske Flinter, wordt de opgewekte stroom geleverd aan Energie  van Ons. De winst van Energie van Ons geven ze terug aan de regio, per aansluiting gaat er € 75.- naar eigen dorp. Onder anderen dit geld gaat naar stichting Fryske Flinter Fonds. Twee keer per jaar geld mag zij geld uitkeren aan projecten die de leefbaarheid en /of het welzijn van Oosterbierum en KloosterLidlum bevorderen.

Deze eerste keer werd een bedrag van € 150.- geschonken aan Filmclub Oosterbierum ter stimulering van hun activiteiten. K.V de Keatsbal mocht € 250.- incasseren voor de aanschaf van 2 zonnepanelen om de duurzaamheid van de eigen vereniging te bevorderen. Beide organisaties waren blij verrast met de cheque.

Betty Hibma kreeg een cheque voor de filmclub Oosterbierum en Jolanda van der Veen voor kv de Keatsbal uit handen van Johannes Wolbers, voorzitter van Fryske Flinter Fonds. (Foto: Renske Mons)